Estratègia Digital de Centre

Part Estratègica de l’EDC

Cultura Digital

La comissió de l’Estratègia Digital de Centre (CEDC) es troba elaborant, durant aquest curs escolar, l’Estratègia Digital de Centre.

L’EDC és un document que recull les línies d’actuació per aconseguir l’assoliment de la  competència digital per part de l’alumnat, els docents i el centre, a més de formalitzar la governança de la tecnologia a l’escola.

Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

L’estratègia digital de centre (EDC) és un document que defineix i concreta les línies d’actuació del centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

Podeu trobar molta més informació a aquest enllaç.

Idiomes