Comprobar

O proxecto educativo da programación Instituto La Pineda inclúe varias viaxes ao longo do ano. Algúns son organizadas desde titoría e pretenden mellorar a cohesión do grupo principal e as relacións interpersoais e tamén están ligados a calquera área do coñecemento. Outros son organizados desde o departamentos de ensino e forman parte dos materiais do programa. Aquí está un exemplo.

Idiomas


Establecer como idioma por defecto