Escola Verda

 

 

L’Institut La Pineda té el reconeixement d’Escola Verda. Això vol dir que és fomenta l’educació medioambiental i es fan activitats encaminades a la conscienciació per al respecte del medi ambient, com ara la recollida selectiva de residus, la campanya per a la reducció de l’ús de l’alumni, la construcció i ús d’una deixalleria o l’hort escolar.

Idiomes