Política da Qualidade

L’Institut La Pineda, com a centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. També es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

L’Institut La Pineda està al servei de la societat en general, i en especial, dels qui considera els seus grups d’interès: alunos, Famílias dels alunos, centres d’ensenyaments superiors receptors de part del seu alumnat i empreses de l’etorn i en especial dels sectors productius vinculats a les famílies professionals que impartim.

El Nostre principal objeção és permanentes la i de les demandes satisfacció dels NOSTRE Usuari, atenent a la seva DIVERSITAS, complint els requisits legals i reglamentaris Que d'siguin aplicació. Isso envolve o estabelecimento de uma comunicação contínua de duas vias, a fim de compreender as suas necessidades e comunicá-las ao Instituto La Pineda pode encontrá-los. Significa, também, a definição de objectivos que levam os indivíduos anualmente para atingir o objectivo principal.

Estem segurs del nostre èxit fonamentat en la capacitat i la formació contínua del nostre personal i en l’aplicació d’un sistema de gestió que ens obliga a controlar i obtenir mesures de la realització de la nostra activitat, analisar estas medidas e implementar ações necessárias para melhorar continuamente a nossa eficácia e eficiência, e, por conseguinte, o nível de satisfação do cliente.

Os princípios estabelecidos nesta declaração são conhecidos e compartilhados por toda a equipe do Instituto La Pineda, sendo a tarefa de materialização em que todos estamos envolvidos.

L'Institut La Pineda participa do Projecte de Qualidade i Millora engegat acordo com a Direcção-Geral de Formació Professional. Este projecto é financiado pelo Ministério da Educação, Cultura e Desporto e co-financiado pelo Fundo Social Europeu.

O 12 Janeiro 2018 l’Institut La Pineda ha renovat per la certificació internacional ISO 9001:2015 comprovando a qualitat de l'organització centro i els SEUS Mètodes de funcionament para Gestió i nivell de ensino.

L'auditoria anual Sudoeste terme porta l'Bureau Veritas. O primeiro certificado de qualidade foi concedido até à data 26 Março 2008, e data sucessivas renovações 4 Abril d ' 2011, 27 Março 2014 Eu 23 Março 2017.

El sistema de gestió de la qualitat abasta l’Ensenyament reglat d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Formació Professional específica de grau mitjà i superior. L’abast d’aquest sistema de qualitat inclou tots els processos recollits en el Manual de Processos.

Està previst no aplicar els punts següents de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015:

  • [8.3] Disseny: Ja que és el departament d’Ensenyament qui dissenya l’estructura, continguts i recursos necessaris per impartir els cursos reglats.

 

 

FSE

Veja certificação.

Diretor do Instituto de La Pineda
setembre 2017

 

Idiomas


Definir como idioma padrão