Politica della Qualità

L’Institut La Pineda, com a centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. També es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

L’Institut La Pineda està al servei de la societat en general, in particolare i, dels qui considera els seus grups d’interès: Studenti, famiglie degli studenti, centres d’ensenyaments superiors receptors de part del seu alumnat i empreses de l’etorn i en especial dels sectors productius vinculats a les famílies professionals que impartim.

Il nostro obiettivo principale è permanente e soddisfare le esigenze dei nostri utenti, basato sulla loro diversità, conformità ai requisiti legali e regolamentari che si applicano. Ciò richiede la creazione di un continuo, la comunicazione a due vie per capire le loro esigenze e li comunicano all'Istituto LA PINEDA in grado di soddisfare le. Significa anche porsi degli obiettivi che gli individui di piombo ogni anno per raggiungere l'obiettivo principale.

Estem segurs del nostre èxit fonamentat en la capacitat i la formació contínua del nostre personal i en l’aplicació d’un sistema de gestió que ens obliga a controlar i obtenir mesures de la realització de la nostra activitat, analizzare queste misure e di attuare le azioni necessarie per migliorare continuamente la nostra efficacia e l'efficienza, e pertanto, la soddisfazione dei nostri utenti.

I principi esposti nel presente comunicato sono noti e condivisi da tutto il personale dell'Istituto LA PINEDA, il suo materiale rimane uno spazio in cui siamo tutti coinvolti.

L'Istituto partecipa a La Pineda e il miglioramento della qualità del progetto lanciato dalla Direzione generale della formazione professionale. Questo progetto è finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, Cultura e lo sport e co-finanziato dal Fondo sociale europeo.

Il 12 Gennaio 2018 L'Istituto La Pineda è stato rinnovato per la certificazione internazionale ISO,ca 9001:2015 dimostrando la qualità dell'organizzazione del centro e le sue modalità di funzionamento e di gestione a livello di insegnamento.

L'audit condotta annualmente dalla Società Bureau Veritas. Il primo certificato di qualità è stato concesso fino ad oggi 26 Marzo 2008, e la data di rinnovi successivi 4 Aprile d ' 2011, 27 Marzo 2014 Io 23 Marzo 2017.

El sistema de gestió de la qualitat abasta l’Ensenyament reglat d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Formació Professional específica de grau mitjà i superior. L’abast d’aquest sistema de qualitat inclou tots els processos recollits en el Manual de Processos.

Està previst no aplicar els punts següents de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015:

  • [8.3] Disseny: Ja que és el departament d’Ensenyament qui dissenya l’estructura, continguts i recursos necessaris per impartir els cursos reglats.

 

 

FSE

Vedere certificazione.

Direttore dell'Istituto LA PINEDA
setembre 2017

 

Lingue


Configura come lingua predefinita