Kwaliteit Beleid

L’Institut La Pineda, com a centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. També es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

L’Institut La Pineda està al servei de la societat en general, I en veral, dels qui considera els seus grups d’interès: alumni, Gesinne dels alumni, centres d’ensenyaments superiors receptors de part del seu alumnat i empreses de l’etorn i en especial dels sectors productius vinculats a les famílies professionals que impartim.

El Nostre Beswaar skoolhoof permanente es la i de les Demandes satisfacció dels NOSTRE gebruiker?, atenent a la Seva DIVERSITAS, complint Els requisits Legal i reglamentaris que d'siguin aplicació. Dit behels die stigting van 'n deurlopende, tweerigting-kommunikasie ten einde hul behoeftes te verstaan ​​en kommunikeer dit aan die Instituut LA PINEDA kan hulle ontmoet. Dit beteken ook dat die stel van doelwitte wat lei individue jaarliks ​​die belangrikste doel te bereik.

Estem segurs del nostre èxit fonamentat en la capacitat i la formació contínua del nostre personal i en l’aplicació d’un sistema de gestió que ens obliga a controlar i obtenir mesures de la realització de la nostra activitat, analiseer hierdie maatreëls te implementeer en aksies wat nodig is om voortdurend te verbeter ons effektiwiteit en doeltreffendheid, en daarom, die vlak van tevredenheid.

Die beginsels uiteengesit in hierdie verklaring is bekend en gedeel word deur alle personeel van die Instituut LA PINEDA, synde die materialisering taak in wat ons is almal betrokke.

L'Institut La Pineda neem deel aan die projek op vir Kwaliteit i Millora engegat per die Direktoraat generaal van Formació Professionele. Hierdie projek word befonds deur die Ministerie van Onderwys, Kultuur en Sport en mede-gefinansier deur die Europese Sosiale Fonds.

Die 12 Januarie 2018 Die La Pineda Instituut is hernu vir die ISO internasionale sertifisering,ca 9001:2015 bewys van die Kwaliteit de l'organització die sentrum i Els inuyasha Mètodes van funcionament te gestio i nivell van onderrig.

L'oudit die jaarlikse Suidwes terme porta l'Bureau Veritas. Die eerste gehalte sertifikaat datum toegestaan 26 Maart 2008, en opeenvolgende hernuwings datum 4 April d ' 2011, 27 Maart 2014 i 23 Maart 2017.

El sistema de gestió de la qualitat abasta l’Ensenyament reglat d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Formació Professional específica de grau mitjà i superior. L’abast d’aquest sistema de qualitat inclou tots els processos recollits en el Manual de Processos.

Està previst no aplicar els punts següents de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015:

  • [8.3] Disseny: Ja que és el departament d’Ensenyament qui dissenya l’estructura, continguts i recursos necessaris per impartir els cursos reglats.

 

 

FSE

Sien sertifisering.

Direkteur van die Instituut LA PINEDA
setembre 2017

 

Tale


Stel as verstek taal