Política de qualitat

L’Institut LA PINEDA, com a centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està al servei de la societat en general, i en particular, dels qui considera els seus usuaris: alumnes, famílies dels alumnes, centres d’ensenyaments superiors receptors de part del seu alumnat i empreses que contractaran els professionals que forma.

El nostre objectiu principal i permanent és la satisfacció de les demandes dels nostres usuaris, atenent a la seva diversitat, complint els requisits legals i reglamentaris que siguin d’aplicació. Això implica establir una comunicació contínua i bidireccional per tal de conèixer les seves necessitats i per comunicar-los com a L’Institut LA PINEDA podem satisfer-les. Implica també establir objectius particulars anualment que ens condueixin a la consecució de l’objectiu principal.

Estem segurs del nostre èxit fonamentat en la capacitat i la formació contínua del nostre personal i en l’aplicació d’un sistema de gestió que ens obliga a controlar i obtenir mesures de la realització de la nostra activitat, analitzar aquestes mesures i aplicar les accions necessaris per millorar contínuament la nostra eficàcia i eficiència, i per tant, la satisfacció dels nostres usuaris.

Els principis establerts en aquesta declaració són coneguts i compartits per tot el personal de L’Institut LA PINEDA, essent la seva materialització una tasca en la qual tots estem implicats.

Director de L’Institut LA PINEDA
setembre 2016

L’Institut La Pineda participa en el projecte de Qualitat i Millora engegat per la Direcció General de Formació Professional. Aquest projecte està finançat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i cofinançat pel Fons Social Europeu, FSE.

FSE

El 27 de Març de 2014 es va lliurar a l’Institut La Pineda el certificat internacional ISO 9001:2008 que acredita la qualitat de l’organització del centre i els seus mètodes de funcionament a nivell de gestió i de docència. Aquesta és la segona re-certificació que ha obtingut el nostre centre.

L’auditoria la porta a terme anualment l’empresa Bureau Veritas. La primera certificació de qualitat va ser atorgada amb data 26 de març de 2008, i les renovacions successives els anys 2011, 2014 i 2017. Vegeu la certificació.

Idiomes