Llançament de Nanosatèlit

Avui ha estat el gran dia!!!!

Els alumnes del grau mitjà d’instal·lacions de telecomunicacions de l’institut estan participant en el projecte CANSAT.

Es tracta de construir un minisatèl·lit capaç de mesurar algunes variables com pressió i temperatura i caure de forma controlada des d’una distància d’un quilòmetre d’alçada.

T’agrada la seva missió secundària? Ells mesuren el nivell de raigs ultraviolades que arriben a la terra per a poder alertar dels nivells perjudicials per a la salut i relacionar els seus valors amb l’estat de la capa d’ozó.

#fp#fplapineda#telecos#iotlapineda#educació#badalona#inslapineda