PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A FAMÍLIES

El proper dilluns 6/3 tindrem, al nostre INS La Pineda, la xerrada Com prevenir la drogodependència en l’adolescència, a les 18h i amb una previsió de durada de 90 minuts.

Aquesta xerrada està inclosa dintre el programa de formació per a famílies d’escoles bressol, educació especial, infantil, primària i secundària.

Per a accedir a aquesta xerrada cal fer una inscripció prèvia.

INSCRIPCIONS

Per participar en una activitat cal inscriure-s’hi prèviament a través d’un formulari:

• En línia: bit.ly/Inscripcions_PFF2023

• En paper: a l’AFA/AMPA del centre educatiu de referència

• Per correu electrònic: a pff.badalona@gmail.com (indicant nom i cognom, contacte, xerrada/taller, data i lloc, edats dels fills/es)

US ESPEREM!!!!!