L’institut La Pineda participa en el programa HEDERA

L’alumnat de 2n de batxillerat i de darrer curs de cicles formatius superiors estan participant en el programa de mentoria social HEDERA, per tal de facilitar l’accés i permanència a la universitat en acabar els estudis postobligatoris.

El programa usa la metodologia d’intervenció social, que es basa en la figura del mentor/a, una persona voluntària que estableix una relació de respecte i confiança amb la persona mentorada. En el cas d’HEDERA, ofereix la seva experiència i la posa al servei de l’alumnat que vol arribar a la universitat, i que veu al seu mentor/a com un exemple a seguir. La persona mentora ofereix la seva experiència i coneixements de manera voluntària i es converteix en una figura referent per a la persona mentorada.

L’objectiu és guiar al jovent mentorat durant el procés d’informació, tramitació, intervenció i acompanyament emocional al llarg del camí cap a la universitat. Ajudar a generar expectatives reals, convertint l’experiència universitària en un fet assolible i possible, a través d’activitats i programes vocacionals i motivacionals.

HEDERA s’insereix en un projecte pilot d’investigació finançat amb fons europeus NexGenerationEU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.