Col·laboració d’ENDESA amb l’INS la Pineda

L’institut la Pineda, junt amb altres instituts de Catalunya va assistir a la presentació de la col·laboració FP DUAL amb e-distribució de ENDESA dirigida pel director general de Formació Profesional de la Generalitat de Catalunya. En la reunió es va parlar de la importància de la digitalització i renovació de les xarxes de distribució d’electricitat i de la necessitat d’incorporar joves tècnics especialistes en aquesta feina de futur. La pineda ofereix cicles formatius per ocupar aquests llocs de treball i ENDESA es va comprometre a donar sortida amb estades DUAL als nostres alumnes.

https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/redes-inteligentes/conectando-fp-dual-con-redes-de-distribucion