Premi d’innovació al nou taller d’informàtica

Durant aquest curs, l’Institut ha invertit a habilitar un espai on poder fer el taller de xarxes pel CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Al mòdul de Xarxes Locals s’ha aprofitat el taller simulant un edifici, on els alumnes havien de fer el cablejat estructurat de dades de l’empresa.

Fent la pràctica, els alumnes han adquirit habilitats tècniques que no es treballen habitualment en aquest cicle a una aula tipus, com és l’ús del trepant i la serra per instal·lar armaris rack i canalitzacions i ser conscients dels riscos laborals treballats prèviament a classe.

Com a objectius secundaris de l’activitat que s’ha dut a terme al taller han estat:

  • Millora de la confiança, l’autonomia i la motivació de l’alumnat als estudis.
  • Millora del treball en equip i la responsabilitat vers les feines assignades
  • Valorar el treball cooperatiu grupal versus el treball individual dins del grup, a través de l’avaluació entre iguals.

Per assolir els objectius anteriors, s’ha utilitzat en l’activitat de cablejat estructurat dues metodologies: flipped classroom i avaluació entre iguals.

Després de 4 setmanes configurant la xarxa de dades de “l’edifici”, els alumnes han quedat molt satisfets de l’experiència. A continuació es poden veure imatges del treball dels alumnes al taller.

Aquest treball s’ha reflectit en un projecte que s’ha presentat al programa d’innovació en la FP ImpulsFP i ha aconseguit el primer premi a la categoria d’Excel·lència professional dins del nostre territori.

Pel curs vinent continuarem millorant el taller de xarxes per fer-lo també taller de hardware. La idea és fer un cicle de grau mitjà d’Informàtica més atractiu, professional i pràctic on les activitats que es desenvolupen siguin les més semblants a les necessitats de les empreses del nostre teixit empresarial.