Reunions famílies fi de curs

Benvolgudes famílies,

A continuació us detallem les dates de les reunions de final de curs amb les famílies per donar informacions de tancament i del proper curs. LEs reunions seran presencials al centre, per això demanem l’assistència de només un membre per família.

1r ESO: dimecres 25 de maig a les 18.00 h.

2n ESO: dimecres 18 de maig a les 19.00 h.

3r ESO: dimecres 18 de maig a les 18.00 h.