FORMACIÓ PER A FAMÍLIES

El salt a l’ESO.
Què representa passar a secundària
Quins canvis trobaran els nostres fills i filles en
començar l’ESO? I nosaltres, com a adults, quins canvis
experimentarem i en què haurem de canviar?
adreçat a l’etapa 6 – 12 anys
badalona.cat

No ens hi va el planeta:
ens hi va la vida.
Eduquem en el respecte