Energies renovables


A l’Institut La Pineda, ja hem instal·lat els nostres 2 primers aerogeneradors. Es tracta de dos aparells a una altura de 6m i generant una potència d’1,2 kW. Els treballs de connexionat i d’hissat, han estat fets pels alumnes el CFGS de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, amb l’ajut del PQPI de Construcció per la realització de la base cimentada. Tot això complementa la nostra instal·lació de panells fotovoltaics de 5 kW aquells dies que hi hagi borrasca.