NOU CFGS ENERGIES RENOVABLES

El proper curs 2022-2023, l’Institut La Pineda començarà a impartir el nou Cicle Formatiu de Grau Superior d’Energies Renovables.

Un sector empresarial amb una gran necessitat de tècnics qualificats al nostre territori segons manifesten les entitats i empreses del Barcelonès Nord.