Reunions amb pares 1r i 2n ESO
– Reunió informativa online per a les famílies de 1r ESO (dimecres 19 de maig a les 17’30h): http://meet.google.com/yxs-yirk-gmr


– Reunió informativa online per a les famílies de 2n ESO (dimecres 19 de maig a les 18’30h): http://meet.google.com/trg-ttkg-jzd