Premi CIRIT de Recerca Jove 2012

L’alumna de batxillerat Jennifer Segura Guerrero ha obtingut un premi de Recerca Jove 2012 pel seu treball de recerca “Simulació teòrica d’una reacció de tautomeria” tutoritzat per la professora de física, Sílvia Álvarez. Aquest treball té una dotació econòmica de 750€. L’acte de lliurament tindrà lloc el proper 23 de març a l’Auditori de Barcelona.

En aquest treball de recerca s’ha simulat de forma teòrica una reacció de tautomeria entre l’aminopiridina i la iminopiridina. Amb l’ajuda de diversos programes informàtics de l’àmbit de la química quàntica s’han caracteritzat les diferents espècies implicades i s’ha estudiat el perfil energètic de la reacció. Després s’ha simulat la mateixa reacció amb presència de diferents catalitzadors per valorar la seva influència en la barrera energètica i poder extreure les conclusions oportunes.