GRAU MITJÀ D’INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS i EL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA DE L’INSTITUT LA PINEDA

El curs 2019-2020 l’Institut La Pineda, amb el vist i plau de la comunitat educativa i l’aprovació del seu Consell Escolar, va posar en marxa un projecte que sense la col·laboració de l’alumnat del 2n curs del Grau Mitjà d’Instal·lacions de telecomunicacionsno hagués estat possible.