LLUITEM CONTRA EL COVID-19 AMB L’INTERNET DE LES COSES (IoT)

El departament de telecomunicacions i els seus alumnes han trobat una solució per millorar la seguretat envers la propagació del COVID a les aules. Els últims estudis científics remarquen que el contagi per COVID-19 es realitza mitjançant aerosols i, per tant, és necessari poder ventilar els espais tancats, les nostres aules.

Per tal de poder tenir un control de la concentració de l’aire de cada aula i conèixer la necessitat de ventilació, i assumint que els mesos d’hivern és complicat estar amb finestres obertes de forma continuada degut al fred, els alumnes de telecomunicacions proposen una solució tecnològica. Dissenyar i muntar un prototip IoT per mesurar la qualitat de l’aire i, a partir de la concentració de CO2 existent, poder avaluar el perill de contagi en temps real i avisar de la necessitat d’una ventilació adequada. Aquestes mesures s’enviaran a un servidor on es podran visualitzar les dades gràcies a la tecnologia d’Internet de les Coses (IoT).

Esperem poder tenir una primera versió funcionant a principis de gener i, en finalitzar el mes, tenir diversos dispositius instal·lats a les aules. L’educació i la tecnologia s’uneixen per a ajudar a frenar aquesta pandèmia!