Extraescolars 2020-2021

p>Enllaç a tota l’oferta d’activitats extraescolars

MATEMÀTIQUES

REPÀS de MATEMÀTIQUES 1r ESO. Activitat de reforç dirigida a l’alumnat que volen revisar, consolidar les matemàtiques treballades al curs actual o per alumnes amb les matemàtiques pendents de cursos anteriors.

REPÀS de MATEMÀTIQUES 2n ESO. Activitat de reforç dirigida a l’alumnat que volen revisar, consolidar les matemàtiques treballades al curs actual o per alumnes amb les matemàtiques pendents de cursos anteriors.

REPÀS de MATEMÀTIQUES 3r ESO. Activitat de reforç dirigida a l’alumnat que volen revisar, consolidar les matemàtiques treballades al curs actual o per alumnes amb les matemàtiques pendents de cursos anteriors.

REPÀS de MATEMÀTIQUES 4t ESO. Activitat de reforç dirigida a l’alumnat que volen revisar, consolidar les matemàtiques treballades al curs actual o per alumnes amb les matemàtiques pendents de cursos anteriors

ENGLISH

REPÀS d’ANGLÈS 1rESO . Activitat de reforç dirigida a l’alumnat que volen revisar, consolidar i/o fer els deures d’anglès treballat al curs actual.

REPÀS d’ANGLÈS 2n ESO . Activitat de reforç dirigida a l’alumnat que volen revisar, consolidar i/o fer els deures d’anglès treballat al curs actual.

REPÀS d’ANGLÈS 3rESO. Activitat de reforç dirigida a l’alumnat que volen revisar, consolidar i/o fer els deures d’anglès treballat al curs actual o per alumnes amb l’anglès pendents de cursos anteriors.

Officialexampreparation 4t ESO (Anglès EOI) Activitat d’ampliació dirigida a l’alumnat que vulgui preparar-se l’examen oficial de l’EOI (Escola Oficial d’Idiomes) o per preparar-se pels exàmens de nivell oficials OXFORD.

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES
TALLER de CINEMA. Sigues creatiu! Crea els teus propis audiovisuals des dels guions, l’enregistrament, el muntatge

Mesures Covid a les Activitats Extraescolars
-Activitats per nivells, només 1r ESO, 2n ESO, etc
-Us de mascareta obligatori.
-Distància de seguretat de 1,5m.
-Màxim 12 alumnes. Canvi trimestral d’alumnes si hi ha molta demanda.
-L’alumnat no es podrà barrejar amb cap altre alumne d’altra extraescolar.
-Eliminació de l’oferta d’extraescolars de risc: Esportives i Coral.