DEVOLUCIÓ DE DESPESES DE SORTIDES I MATERIALS

Al llarg del tercer trimestre, des de l’inici de l’estat d’alarma fins a finals del curs 2019-2020, s’ha deixat de donar servei d’algunes activitats ja contractades i pagades pels alumnes. Les mateixes són:

  • Viatge final d’etapa a Lisboa (2n de BTX)
  • Viatge final d’etapa a París (4rt de la ESO)
  • Sortides específiques a teatres o museus de departaments (Angles, Socials, …)
  • Sortides de tutoria del tercer trimestre
  • Part proporcional de la quota de materials d’inici de curs

Segons les indicacions que tenim del Departament d’Educació, totes aquelles activitats que no s’hagin realitzat i, on les empreses implicades, hagin retornat els diners, es podrà reclamar la devolució del seu import per part de les famílies.

Què es validarà en el retorn dels imports d’aquestes activitats:

  • Que l’empresa a on s’havia fet la paga i senyal, hagi retornat els diners a l’INS.
  • Que el/la alumne/a hagués pagat l’import íntegre de la sortida/viatge/materials.
  • Es podrà demanar als alumnes el justificant de pagament per a validar el mateix.

Forma de devolució:

Per als viatges final d’etapa, els alumnes hauran d’omplir una fulla de sol·licitud de retorn dels imports i lliurar-la a secretaria. En el cas d’haver tornat els diners avançats l’empresa organitzadora, en pocs dies els trucarem per a venir a recollir el xec corresponent. Si l’empresa (o agència de viatges) encara no ha tornat els diners, haurem d’esperar a que els retornin per a preparar els xecs de devolució.

Per als alumnes finalistes (que el proper curs 2020-2021 no estaran al centre), hauran de seguir el mateix procediment per al retorn de la sortida de tutoria no realitzada, o per al retorn de la part proporcional dels materials no utilitzats. Si aquests alumnes també tenien un viatge final de d’etapa pendent de retornar, hauran de presentar dos sol·licituds, un per als viatges i un altre per als alumnes.

Per a les sortides i materials d’alumnes no finalistes (el proper curs 2020-2021 continuen estudiant a l’INS La Pineda), no caldrà fer cap sol·licitud de devolució. Automàticament, quan es comuniqui la matrícula que cal abonar als alumnes, ja estarà descomptat el que els correspon de retorn.

Referent a les butlletes del sorteig d’ajuda als alumnes amb viatges finals d’etapa:

Alguns alumnes han rebut, en concepte d’ajuda als viatges final d’etapa, unes butlletes per a un sorteig que ha gestionat l’AMPA. Amb aquestes butlletes, els alumnes tenien l’oportunitat de vendre les butlletes i recuperar part dels diners pagats o quedar-se amb elles i tenir opcions de guanyar el premi del sorteig.

Aquest sorteig ha quedat posposat per al dilluns 20 de juliol (amb el sorteig del cupón diario de la ONCE).

Els alumnes que hagin rebut butlletes, podran:

  • Retornar les butlletes que tenen, rebent així l’import corresponent a les mateixes (les butlletes hauran d’estar en perfecte estat). Per a sol·licitar aquest retorn ho hauran d’indicar a la fulla de sol·licitud de retorn, indicant quantes retornen.
  • Quedar-se amb les butlletes i optar al premi.

Referent a les butlletes que hagin venut a familiars i amics, a la pàgina web de l’INS es publicarà la nova data del sorteig. Si les volen recuperar o recol·lectar, el retorn dels diners es farà només als alumnes que les haguessin rebut les butlletes, no es podrà atendre individualment a les sol·licituds de devolució individuals. Sinó, poden indicar a les persones a les que hagin venut les butlletes la nova data del sorteig.

Descarrega aquí la teva sol·licitud de Retorn de Matrials/Sortides

Descarrega aquí la teva sol·licitud de Retorn de Viatges

Aquestes sol·licituts es podran presentar-se fins al 31 d’octubre de 2020.