PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS

 

Enllaç a la informació de les Proves d’Accés a Cicles Formatius de l’any 2020.