PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT – CICLES FORMATIUS – PFI

 

El Departament d’Educació ja ha obert un nou termini per a la preinscripció dels ensenyaments postobligatòris:

 

BATXILLERAT

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica: del 27 de maig al 3 de juny de 2020.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica: 2 al 8 de juny de 2020.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica: 10 al 17 de juny de 2020.

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica: Del 25 de maig al 5 de juny.

 

En el següent enllaç teniu tota la informació sobre el procediment de prinscripció.

 

És important saber que en el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques.

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre entre els dies 19 i 22 de maig. En aquest cas, cal demanar cita prèvia al centre enviant un correu electrònic a l’adreça ieslapineda@xtec.cat o trucant per telèfon al número 933946517. L’horari d’atenció és de 09:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres. En aquests casos serà imprescindible portar la sol·licitud de preinscripció degudament emplenada així com original i fotocòpia de la documentació necessaria. Al centre només podrà accedir una persona que haurà de complir amb les normes bàsiques de seguretat pel COVID19 que determini el centre.

En el següent enllaç teniu tota la informació sobre la documentació a presentar.