Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència

Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384023