Orientació Educativa

L'Orientació Psicopedagògica és un procés d'ajuda a l'individu que s'ofereix durant tot el cicle vital, intervenint
en els àmbits acadèmics, socials, professionals i personals per garantir el seu desenvolupament harmònic, a el mateix
temps propicia la qualitat dels processos ensenyament-aprenentatge.

En aquest Bloc podeu trobar tota la informació que us donem des de l'INS La Pineda.

https://blocs.xtec.cat/lapinedaorientacioeducativa/