Tasques i activitats no presencials

Benvolgudes famílies,

Davant la situació de tancament, el centre està preparant un conjunt de tasques de reforç per tal que els/les alumnes puguin fer des de casa. En aquest sentit, els docents faran servir els mitjans habituals de comunicació amb els alumnes (moodle i correu electrònic) però també podeu trobar tasques de cada curs en el següent enllaç:
Moltes gràcies.