Informació del Departament referent al coronavirus

Benvolgudes famílies,

us informem que el Departament d’Educació insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del Departament o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.

D’altra banda, seguint les instruccions del Departament d’Educació, us facilitem els materials que ha produït el Departament de Salut en relació al coronavirus per tal de donar, de forma molt didàctica, informació sobre aquest virus i consells sobre com evitar-ne el contagi.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/