Xerrada tècnica als alumnes de 2n de Batxillerat

El dijous 7 de novembre, a la sala d’actes de l’institut, el professor Josep M Vigatà, de manera totalment desinteressada, va fer una classe als alumnes de segon de batxillerat per donar a conèixer les possibilitats que ofereix el processador de textos word en la creació de documents. La intenció de l’activitat és intentar aconseguir que els treballs de recerca que han de presentar els nostres alumnes siguin, formalment parlant, el més curosos possible. Confiem, ara, que els alumnes hagin aprofitat la classe i apliquin tot el munt d’idees que el professor els hi va donar als seus treballs.