Promoció de matriculació de dones a l’FP industrial amb bonificació de matrícula

Educació promourà la matriculació de dones als cicles d’FP industrial amb bonificació a la matrícula

El Departament d’Educació promourà des d’aquest curs la matriculació de dones en els cicles de formació professional vinculats al sector industrial, a través de la bonificació de la matrícula. Serà en els cicles de grau superior, i les dones que s’hi matriculin tindran una bonificació en el moment del pagament del 50% de l’import del preu públic.

El Dogc ha publicat una ordre que desplega les accions positives específiques per a promoure la presència d’alumnat en determinades especialitats.

Més informació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/butlletins/educentres/butlleti-03/index.html

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=378670

donesFP