AMPA: CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL

CONVOCATÒRIA

D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL

Es convoca a totes les famílies sòcies de l’AMPA de l’IES La Pineda a

l’assemblea general ordinària que se celebrarà el pròxim dia 19 de novembre a

les 18,00 hores en primera convocatòria i a les 18,30 hores en segona

convocatòria.

La reunió es realitzarà a la sala d’audiovisuals del centre,

carrer de Batllòria, s/n de Badalona.

Ordre del dia

 

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior

 

  1. Informe de gestió curs 2018-2019

 

  1. Informe econòmic curs 2018-2019

 

  1. Activitats i pressupost econòmic previst pel curs 2019-2020

 

  1. Torn obert de paraules

 

*****************************************************************************

CONVOCATORIA

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

 

Se convoca a todas las familias socias del AMPA del IES La Pineda a la

asamblea general ordinaria que se celebrará el próximo día 19 de noviembre a

las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 18,30 horas en segunda

convocatoria.

La reunión se realizará en la sala de audiovisuales del Centro, calle de

Batllòria, s/n de Badalona.

Orden del día

 

  1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior

 

  1. Informe de gestión curso 2018-2019

 

  1. Informe económico curso 2018-2019

 

  1. Actividades y presupuesto económico previsto para el curso 2019-2020