INS La Pineda. Contractació. Servei Neteja-Cantina

Licitació núm 1.

Servei de Bar-Cantina de l’Institut La Pineda

Horari de presentació de les ofertes: dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores

Termini de presentació de les ofertes: les 13:30 hores del dia 26 de Juny de 2019

Lloc de presentació de les ofertes: Secretaria del centre

Plec de prescripcions tècniques

Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).

Institut La Pineda – Contractació

Adreça de presentació d’ofertes

Secretaria de l’Institut La Pineda (Carrer de la Batllòria, s/n, 08917 Badalona)

Correu electrònic: ieslapineda@xtec.cat

Adreça web: http://www.inslapineda.cat

Horari de registre: de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores

Contacte

Correu electrònic: ieslapineda@xtec.cat