Reunions informatives famílies ESO

En el següent enllaç trobareu informació sobre les reunions informatives per a les famílies d’ESO:

https://agora.xtec.cat/ieslapineda/moodle/mod/forum/discuss.php?d=13181