La Pineda i l’FP. Noticia al diari local L’independent.

L’Institut La Pineda i la seva aposta per la FP Dual, són noticia la diari local L’independent.

Aquí podeu trobar tota la informació.