LLENGUA DE SIGNES A GRAU MIG D´ELECTRICITAT

Aquest curs hem començat una nova experiència al cicle, consistent en adaptar les classes a un company no oient, la qual cosa requereix l´ajut d´una intèrpret de llengua de signes, que l´acompanya en totes les classes. Es un repte per a l´alumne, que s´ha integrat molt bé en totes les activitats a base d´un gran esforç. També ho és pels seus companys, i naturalment també pels professors, pel que representa d´adaptació de continguts sense experiència prèvia. Però tothom ho fa molt a gust i anem superant etapes tots junts!.

 

https://youtu.be/C0DOC8rHaO0