UN DIFERENTE EXAME,,es,A COMPRA DE TEATRO NYIGUIT A LA PINEDA,,ca

Pense no seu último exame,,es,Vostede recorda iso,,es,Si,,es,Atopaches algunha diferenza nese exame para aqueles que fixeches durante a túa escolaridade?,,es,¿Non?,,en,Se che preguntan esta pregunta,,es,responderías do mesmo xeito que moitos estudantes,,es,Tomamos toda a nosa escolaridade facendo exames similares,,es,calquera tipo de proba,,es,si,,es,o famoso tipo de proba que daba tanta alegría ao comezo pero descubrimos que era unha espada de dobre filo,,es,ou para escribir,,es,na que tiña que deixar caer toda a teoría que tiña baixo a presión na súa cabeza,,es,sen deixar de pensar no que realmente estudabas,,es,Como a miña nai sempre me dixo,,es,Estudar é ser un papagaio,,es,pero agora,,es,Este curso chegou ao noso centro a un novo profesor,,es,novo,,es, ¿lo recuerdas? ¿Sí? ¿Encontraste alguna diferencia en ese examen a los que llevas realizando durante tu escolaridad? ¿No?

Si te hacen esta pregunta, responderías de la misma manera que muchos alumnos. Llevamos toda nuestra escolaridad haciendo exámenes similares, ya sean tipo test (sí, los famosos tipo test que tanta alegría daban al principio pero luego descubrimos que era un arma de doble filo) o los de redactar, en los que tenías que soltar toda la teoría que habías metido a presión en tu cabeza, sin parar a pensar en lo que realmente estabas estudiando. Como siempre me ha dicho mi madre, estudiar es ser un loro, pero ahora ya no. Este curso llegó a nuestro centro una nueva profesora, joven, dinámico e que nos fixo,,es,os alumnos,,es,Disfrutamos das clases,,es,Grazas a ela,,es,a teoría pasou a ser algo divertido,,es,algo para poñer en común cos nosos colegas e cos que puidemos ver casos reais do que realmente nos conta que o aburrido libro de Recursos Humanos,,es,Para a nosa sorpresa,,es,Os recursos humanos comezaron a ser un tema interesante,,es,Aínda que a maioría de nós superou o,,es,anos e o único que nos interesou ata agora era terminar o grao o máis rápido posible,,es,mesmo se estaba raspando os cinco,,es,Atopamos a diversión nos marcadores e artesanías propostos por Sara,,es,Desde actividades dinámicas,,es,explicamos a teoría correspondente,,es,E aínda faltaba a gran sorpresa,,es, los alumnos, disfrutásemos de las clases. Gracias a ella, la teoría pasó a ser algo divertido, algo que poner en común con nuestros compañeros y con los que podíamos ver casos reales de lo que realmente nos cuenta ese libro aburrido de Recursos Humanos.

Para nuestra sorpresa, Recursos Humanos empezó a ser una asignatura interesante. A pesar de que la mayoría superábamos los 20 años y lo único que nos interesaba hasta el momento era poder acabar el grado lo más rápido posible, aunque fuese rascando el cinco, encontramos la diversión en los rotuladores y manualidades propuestas por Sara. A partir de actividades dinámicas, explicábamos la teoría correspondiente. Y aún nos faltaba la gran sorpresa: A REVISIÓN,,ca,O día do exame,,es,todos estabamos nerviosos,,es,pero cando vimos a Sara cunha folla única para a,,es,estudantes e adhesivos brancos,,es,estabamos en estado de shock,,es,O tema a estudar foi sobre o traballo en equipo e os roles que cada un leva dentro,,es,Adiviña o seu propósito,,es,Si, si,,es,Tivemos que organizarnos entre nós,,es,alumnos en equipos de traballo para realizar a tarefa proposta,,es,Despois de realizar esta actividade,,es,tivemos que responder ás preguntas en que, grazas á teoría estudada e aprendida nas actividades de clase, tivemos que responder,,es,Grazas a Sara,,es. El día examen, todos estábamos nerviosos, pero cuando vimos a Sara con una sola hoja para los 30 alumnos y una pegatinas blancas, nos quedamos en shock. El tema a estudiar trataba sobre el trabajo en equipo y los roles que cada uno toma dentro. ¿Adivináis su propósito? Pues sí, teníamos que organizarnos entre los 30 alumnos en equipos de trabajo para realizar la tarea propuesta. Después de realizar esta actividad, debíamos responder a las preguntas en las que gracias a la teoría estudiada y aprendida en las actividades de clase debíamos contestar.

Gracias a Sara, vimos que a teoría sempre ten a súa parte práctica atraíndonos máis cara aos temas e que a educación dos anos atrás comeza a adaptarse á nova sociedade,,es,ESPADA MARTA,,es.

MARTA ESPADA

 

IMG_3118 IMG_3132