AMPA: CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL
Es convoca a totes les famílies sòcies de l’AMPA de l’IES La Pineda a l’assemblea general ordinària que se celebrarà el pròxim dimecres dia 29 de novembre a les 17,30 hores en primera convocatòria i a les 18 hores en segona convocatòria.
La reunió es realitzarà a la sala d’audiovisuals del centre, carrer de Batllòria, s/n de Badalona.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2. Informe de gestió curs 2016-2017
3. Informe econòmic curs 2016-2017
4. Activitats i pressupost econòmic previst pel curs 2017-2018
5. Torn obert de paraules