IV Centenario de la muerte de Don Miguel Cervantes Saavedra

A l’ any 2016 vam celebrar el IV Centenario de la muerte de Don Miguel Cervantes Saavedra.

A la biblioteca del l’institut es va realitzar una exposició per commemorar aquest fet.

Amb la col.laboració d’ alguns alumnes es va fer aquest vídeo.

Agraïm la participació del Departament de Castellà.