Revista Institut La Pineda #2

Us fem a mans el segon número de la Revista La Pineda en el que podreu conèixer alguns dels projectes i de les activitats realitzats durant el segon i tercer trimestre. Algunes activitats són noves d’aquest curs com l’estada a Hastings dels alumnes de 3r d’ESO, d’altres comencen a arrelar al centre com l’esquiada a 2n i 3r d’ESO o la Jornada del Medi Ambient i d’altres estan plenament consolidades com la participació en el programa de mobilitat Erasmus + de l’alumnat d’Administració i Gestió i d’Informàtica.

Els projectes de centre han contribuït a millorar els resultats educatius, la cohesió social i la projecció externa del centre.

Pel que fa a la millora dels resultats educatius m’agradaria destacar els resultats de les avaluacions externes de 4ESO com a conseqüència de la implementació del Programa Intensiu de Millora i dels agrupaments flexibles a 1r i 2n d’ESO, del Programa de Diversificació Curricular a 3r d’ESO i del disseny d’itineraris diferenciats a 4t d’ESO.

Pel que fa a la millora de la cohesió social, destaca l’oferta d’activitats extraescolars en horari de tarda gestionada per professorat del centre i per dinamitzadors esportius formats en els cursos promoguts pel Pla Català de l’Esport, així com el projecte de tutoria ente iguals i el Servei de Mediació

I finalment la millora de la projecció del centre ha vingut donada per la participació en concursos, certàmens i activitats organitzats per entitats externes com ara El Programa EFEC, La Marató de Ràdio, La Mostra de Teatre Escolar, Programa de Mobilitat Internacional Erasmus +, la qual cosa ha fet que cada curs vinguin alumnes de més escoles de Badalona.

Però tot això no hagués estat possible sense la participació de tota la comunitat educativa del centre a la qual vull agrair la seva complicitat durant aquests nou anys de direcció: al professorat per aportar el valor afegit de la seva experiència al servei dels projectes proposats des de l’equip directiu; a les famílies per haver confiat en el projecte educatiu del centre i haver participat a través de les comissions, les reunions, les entrevistes i el consell escolar en bona marxa del centre; i finalment a l’alumnat per la seva contribució proactiva a la millora de la convivència i pel seu progrés acadèmic i personal perquè com deia Ciceró: Encara que sóc gran, continuo aprenent dels meus alumnes.

Bones Festes i Bona Lectura.

Revista Institut La Pineda#2

Revista Institut La Pineda #1