Certamen de lectura en veu alta.

L’Institut La Pineda ha tornat a participar enguany al Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta. La lectura i l’escriptura són considerades eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges i, per tant, han de constituir un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació obligatòria.