Eleccions d’alumnes al Consell Escolar

Informació referent a les eleccions d’alumnes al consell escolar.
Desembre 2012.

Document amb informacions sobre les eleccions al consell escolar, en el referent als alumnes