Llegim en parella.

El programa “Llegim en parella” es va començar a implementar el curs 2012-2013 a l’Institut la Pineda gràcies a l’impuls dels departaments de llengua i d’orientació escolar i dins el marc del grup de treball de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest programa es va iniciar el curs 2005-2006 amb un grup d’escoles de Catalunya. Al curs 2008-2009 es van integrar centres de Saragossa, que a hores d’ara, després de tres anys estan treballant de forma autònoma. Des del curs 2009-2010 es va crear una xarxa de centres participants a Euskadi; des del curs 2011-2012 s’han adscrit escoles de Xile, i des d’aquest curs 2012-2013, un grup de centres educatius de Navarra.