Familia Informàtica i Comunicacions

Oferta

Grau Bàsic en Informàtica d’Oficina

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Àlbum de fotos

Àlbum de fotos

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web (DUAL)

Clicant a sobre de “Informació alumnes SDAW Dual” trobem les característiques i organització del cicle en DUAL. Cal llegir el corresponent document abans de lliurar el Compromís acceptació condicions FP_DUAL en el moment de la matrícula

Per a més informació accedeix als nostres fòrums de notícies:

Planificació dels cicles formatius.

Notícies de la Formació Professional a la Pineda

Contactar amb el/la cap de departament: departament_informatica@inslapineda.cat


ASIX: Atac a una màquina ClimbingOS Linux fet per un dels nostres alumnes
DAW: Alguns exemples de videjocs que han fet els nostres alumnes

Àlbum de fotos

Idiomes