Família Instal·lacions, Manteniment, Energia i Aigua

INSTAL·LACIONS, MANTENIMENT, ENERGIA I AIGUA

Presentació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Instal·lacions de Producció de Calor

 

Per a més informació accedeix als nostres fòrums de notícies:

Planificació dels cicles formatius.

Notícies de la Formació Professional a la Pineda

 

 

Contactar amb el/la cap de departament: departament_manteniment@inslapineda.cat

Idiomes