Familia Electricitat, Energia i Aigua

ELECTRICITAT

Clicant a sobre de “Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques“, “Sistemes Electrotècnics i Automatitzats” i “Energies Renovables” trobem les característiques i organització dels cicles en DUAL. Cal llegir el corresponent document abans de lliurar el Compromís acceptació condicions FP_DUAL en el moment de la matrícula.

Per a més informació accedeix als nostres fòrums de notícies:

Planificació dels cicles formatius.

Notícies de la Formació Professional a la Pineda

Contactar amb el/la cap de departament: departament_electric@inslapineda.cat

Àlbum de fotos

CF Electricitat

Idiomes