Familia Electrònica i Telecomunicacions

Clicant a sobre de ” Instal·lacions de Telecomunicacions ” i ” Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics ” trobem les característiques i organització dels cicles en DUAL. Cal llegir el corresponent document abans de lliurar el ” Compromís acceptació condicions FP_DUAL “ en el moment de la matrícula.

Per a més informació accedeix als nostres fòrums de notícies:

Notícies de la Formació Professional a la Pineda

Planificació dels cicles formatius.

Vídeo NiceOne


Estació Meteorològica
ESTACIÓ METEOROLÒGICA

Promoció GM

Contactar amb el/la cap de departament: departament_electronica@inslapineda.cat

Àlbum de fotos

Idiomes